BUFFALO CHICKEN

Logo til “Streetfood koncept” designet i forbindelse med Snapsting 2019.
Designet skulle være markant, skille sig ud, samt indeholde en blanding mellem en kylling og en buffalo, og så skulle man helst ud fra logoet kunne afkode, at maden er lidt stærkt.

Sammen med logoet har jeg designet skilte, prisskilte samt infoskilt omkring konceptet og T-Shirt’s til alle arbejdende i “hytten”. Samt hjulpet med, at få alt klart på den ultra korte tid, de havde til at indrette hytterne fra de blev stillet op til Snapsting 2019 gik i gang.